zondag 19 oktober 2014

Gestaltpraktijk Arjen Hart: Gezond of Ziekzijn; een bewuste Keuze.


Gestaltpraktijk Arjen Hart brengt werknemers vanuit het hier en nu met hun persoonlijke en zakelijke behoeften in contact waardoor gezond of ziekzijn een bewuste keuze wordt.

De gestaltbenadering laat zich kenmerken als een intensieve, veelzijdige therapeutische werkwijze die zowel bij vroegtijdige somatische- en/of psychische  klachten als wel bij structureel ziekteverzuim kan worden ingezet. Uitgangspunt daarbij is altijd het zelfhelend vermogen van de cliënt zodat deze zijn natuurlijke behoeftestroom weer kan volgen.

Behandelindicaties:

  • je zwaar, je moe voelen, prikkelbaar zijn; neigen naar depressiviteit;
  • distress: het gevoel te moeten voldoen aan je omgeving terwijl je voelt dat het je emotioneel uitput;
  • somatisatie: hoofdpijnen; een permanent gevoel van spanning; rugklachten;
  • angst: je grenzen niet goed aan kunnen geven naar anderen; je bang en onzeker voelen;
  • het gevoel te hebben dat je jouw overzicht kwijt bent over je leven: Voor jongeren bv : Ga ik studeren of moet ik voor die baan gaan? Moet ik niet hetzelfde leven gaan leiden als m’n ouders?  Of voor ouderen: Hoe kan ik mijn leven meer zin geven.  

Technieken

Lichaamswerk                                                                                                                                 
Bij lichaamswerk worden cliënten zich bewust gemaakt van hun lijf als ’barometer’. Ze leren hun emoties direct vanuit hun lichamelijk gewaar zijn te uiten waardoor contact met de omgeving ontstaat. Dit in tegenstelling tot het ‘erover vertellen’: de cliënt blijft dan op afstand in een beschouwende houding naar zichzelf waarbij tevens het gevaar bestaat dat de cliënt gevoelszaken weg rationaliseert. Bio-energetische lichaamsoefeningen kunnen dit proces ondersteunen.

Voice-dialoque                                                                                                                                  
De op de voorgrond gekomen  emoties en gevoelens  blijken vaak verbonden  te zijn aan onaffe situaties, personen of aan onderbelichte, onbewuste delen van de client zelf.  Hij/zij gaat daarmee vanuit het hier en nu de dialoog aan en komt bij zichzelf oude gedragspatronen, niet meer functionele overlevingstrategieën op het spoor. De cliënt ontdekt en ervaart zichzelf en ontwikkelt daarmee bewustzijn over zichzelf

Beeldend, procesondersteunend werk.                                                                                        
Creatief vormwerk helpt de cliënt  zijn (onbewuste) voorgrond naar buiten te brengen. Beelden werken daarbij zeer verhelderend, zijn puur en missen de intellectuele, vaak verhullende verpakking die woorden vaak hebben.

Doelgroep
Het is belangrijk dat cliënten voldoende zelfreflectie hebben en het als een investering zien om met zichzelf aan de slag gaan en zelfonderzoek te doen. Zij nemen zelf verantwoording voor hun proces.

donderdag 15 mei 2014

Het Dertigers Dilemma: Alles Moet Goed Gaan.


Enige tijd geleden maakte de zoon van mijn vriendin mij opmerkzaam op de documentaire Alles wat we wilden die door de vpro is uitgezonden. “Dat is precies hoe ik mij voel..”, zegt hij.  Mijn aandacht is direct gewekt. Als vijftiger maar vooral als gestalt-therapeut vind ik het belangrijk om mij te oriënteren op wat doelgroepen bezighoudt. Dit is wellicht een mooie gelegenheid om over dertigers iets te kunnen leren.
De documentaire geeft een kijkje in het leven van een aantal creatieve dertigers die worstelen met hoe zij met hun leven willen/moeten omgaan. Van meet af aan laat de documentaire zien dat deze jonge mensen onder grote druk staan en aan angstgevoelens en onzekerheid ten prooi vallen.De wereld lijkt aan hun voeten te liggen; alles is nu immers mogelijk: Ik wil het, dus ik kan het. En ik wil alleen iets doen waar ik goed, zo niet de beste in kan zijn. Alleen dán tel ik mee; bén ik er….:           Ik excelleer dus ik besta? De lat ligt hoog…      

Als vijftiger merk ik dat ik moeite moet doen om deze luxe problematiek te bevatten. De jonge maakster Sarah Mathilde Domogala vat dit voor mij verderop in de documentaire mooi samen in de opmerking: ‘We zijn nog nooit zo veilig en gelukkig geweest als nu……..: En iedereen is bang!...’
De geïnterviewde antwoordt: ’….Maar er zijn ook nog nooit zoveel mogelijkheden geweest…..’ 

Deze laatste opmerking komt op mij tamelijk absurd over. Voor iemand als ik die in de jaren 50 van de vorige eeuw is geboren, is dit nieuw. Ik was nog blij met elke nieuwe mogelijkheid die het leven mij bood om mijzelf te ontwikkelen….Tegelijkertijd realiseer ik mij nu ook dat ik daarmee referenties heb kunnen ontwikkelen over wat er kan, wie ik ben en wat mijn mogelijkheden zijn. Ik heb moeten vechten voor elk stukje meer en heb mij vaak tevreden moeten stellen met wat ik had. Een proces van incasseren, improviseren, relativeren etc. Deze jonge mensen kunnen kiezen uit een overdosis aan mogelijkheden. Een jonge vrouw in de uitzending noemt het effect daarvan ‘parallizing’. Het lijkt een structurele onrust te creëren die hen bij de keel grijpt. De kans om een ‘verkeerde’ keuze te doen is groot. Een andere jonge vrouw zegt: ‘En als het niet lukt, is het je eigen schuld…Dan had je maar iets anders moeten kiezen…’ Een vernietigend zelfoordeel wat haar wel in een isolement moet brengen. Met name dit isolement waar deze jonge mensen in terechtkomen, raakt mij.

Hoe kan dit; hoe is dit mogelijk? 
Het is duidelijk dat de oorzaak van deze enorme druk op deze jonge mensen van hun omgeving komt. De maatschappij laat hen overduidelijk voelen dat zij pas iets of iemand zijn als ze een ‘tof kunstje‘ kunnen. En dat is de boodschap waarmee ze door de (social) media gebombardeerd worden. Het effect: Ze ontwikkelen burn-out verschijnselen omdat alle grenzen zoek zijn; ze zijn de godganse dag hun omgeving aan het pleasen omdat dat de manier is om de waardering te oogsten waarnaar ze snakken. Daarnaast lijkt het voor hen ook de enige manier te zijn om identiteit te ontwikkelen.

Wanneer ik dit laatste op mij in laat werken dan begin ik te begrijpen dat het ‘dertigers dilemma’ in essentie niet gaat over luxe problemen maar over het gemis aan Zelf; aan het geen contact kunnen maken met de eigen innerlijke waarden maar vooral de eigen behoeften. Die zijn immers in een vroeg stadium overspoeld door een overdosis aan informatie, beelden etc. en vormen a.h.w. een giftig collectief introject.

De documentaire besluit met hoe enkelen hun compromis vinden in het beheersbaar houden van hun klachten dmv medicatie. ‘Het hoort erbij’ ….‘Anders kan ik niet functioneren’. Alle geïnterviewden begrijpen wel dat zij hun leefwijze zouden moeten veranderen en dat ‘zij zelf de grootste beperking zijn’….

Een jonge vrouw vertelt dat zij graag gewoon zou willen spelen als een kind. Ze benoemt zonder zich ervan bewust te zijn de essentie van wat er in mijn optiek nodig zou zijn: Doen wat in haar opkomt, haar impulsen volgen maar dan wel zonder dat daar de sanctie op staat van de ’verkeerde keuze’. Zo leert ze haar behoeften weer kennen en ontdekt zij weer spelenderwijs wie zij is en wat ze nodig heeft. Zoals ik het vroeger ook heb geleerd.

Een mooie, betekenisvolle documentaire die mij als gestalttherapeut veel duidelijk heeft gemaakt over de ‘vrijheid’ die jonge mensen nu hebben. En wat er nodig is om deze bewust aan te kunnen gaan.
  

Arjen Hart