zondag 19 oktober 2014

Gestaltpraktijk Arjen Hart: Gezond of Ziekzijn; een bewuste Keuze.


Gestaltpraktijk Arjen Hart brengt werknemers vanuit het hier en nu met hun persoonlijke en zakelijke behoeften in contact waardoor gezond of ziekzijn een bewuste keuze wordt.

De gestaltbenadering laat zich kenmerken als een intensieve, veelzijdige therapeutische werkwijze die zowel bij vroegtijdige somatische- en/of psychische  klachten als wel bij structureel ziekteverzuim kan worden ingezet. Uitgangspunt daarbij is altijd het zelfhelend vermogen van de cliënt zodat deze zijn natuurlijke behoeftestroom weer kan volgen.

Behandelindicaties:

  • je zwaar, je moe voelen, prikkelbaar zijn; neigen naar depressiviteit;
  • distress: het gevoel te moeten voldoen aan je omgeving terwijl je voelt dat het je emotioneel uitput;
  • somatisatie: hoofdpijnen; een permanent gevoel van spanning; rugklachten;
  • angst: je grenzen niet goed aan kunnen geven naar anderen; je bang en onzeker voelen;
  • het gevoel te hebben dat je jouw overzicht kwijt bent over je leven: Voor jongeren bv : Ga ik studeren of moet ik voor die baan gaan? Moet ik niet hetzelfde leven gaan leiden als m’n ouders?  Of voor ouderen: Hoe kan ik mijn leven meer zin geven.  

Technieken

Lichaamswerk                                                                                                                                 
Bij lichaamswerk worden cliënten zich bewust gemaakt van hun lijf als ’barometer’. Ze leren hun emoties direct vanuit hun lichamelijk gewaar zijn te uiten waardoor contact met de omgeving ontstaat. Dit in tegenstelling tot het ‘erover vertellen’: de cliënt blijft dan op afstand in een beschouwende houding naar zichzelf waarbij tevens het gevaar bestaat dat de cliënt gevoelszaken weg rationaliseert. Bio-energetische lichaamsoefeningen kunnen dit proces ondersteunen.

Voice-dialoque                                                                                                                                  
De op de voorgrond gekomen  emoties en gevoelens  blijken vaak verbonden  te zijn aan onaffe situaties, personen of aan onderbelichte, onbewuste delen van de client zelf.  Hij/zij gaat daarmee vanuit het hier en nu de dialoog aan en komt bij zichzelf oude gedragspatronen, niet meer functionele overlevingstrategieën op het spoor. De cliënt ontdekt en ervaart zichzelf en ontwikkelt daarmee bewustzijn over zichzelf

Beeldend, procesondersteunend werk.                                                                                        
Creatief vormwerk helpt de cliënt  zijn (onbewuste) voorgrond naar buiten te brengen. Beelden werken daarbij zeer verhelderend, zijn puur en missen de intellectuele, vaak verhullende verpakking die woorden vaak hebben.

Doelgroep
Het is belangrijk dat cliënten voldoende zelfreflectie hebben en het als een investering zien om met zichzelf aan de slag gaan en zelfonderzoek te doen. Zij nemen zelf verantwoording voor hun proces.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten